PRZETARGI 2023r


Ochrona lubińskiego ogrodu zoologicznego – do końca 2023 roku

Nazwa postępowania: Ochrona lubińskiego ogrodu zoologicznego – do końca 2023 roku
Znak postępowania: ZOO/ZP-TP/01/2023
Tryb postępowania: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Data składania ofert: 20 kwietnia 2023, godz 13:00
Otwarcie ofert: 20 kwietnia 2023, godz 14:00
Nr ogłoszenia (platforma e-zamówienia): 2023/BZP 00170921/01

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30d89b42-d848-11ed-9355-06954b8c6cb9