ZAPYTANIA OFERTOWE 2020r


Świadczenie usług porządkowych

Zakup kosiarki samojezdnej

Dostawa : szalet miejski wolnostojący jednostanowiskowy wraz z montażem oraz demontażem i utylizacją starej toalety

Projekt skanalizowania basenów w ptasich wolierach wraz z umieszczeniem biooczyszczalni – ponowienie zapytania