ZAPYTANIA OFERTOWE 2023r


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Usługi weterynaryjne

Nadzór BHP

Zapewnienie dostawy paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu.

Usługa mycia pojazdów.

II WERSJA – Opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji wolier A-1, A-2 i A-3 w lubińskim ogrodzie zoologicznym

Dodatkowe wyposażenie do ciągnika Iseki TH 4335AL

Serwis Fontann

Opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji wolier A-1, A-2 i A-3 w lubińskim ogrodzie zoologicznym