PRZETARGI 2023r


Dostawy żywności dla zwierząt ogrodu zoologicznego w Lubinie – rok 2024

Termin składania ofert: 11 grudnia 2023, godz 13:00
Termin otwarcia ofert: 11 grudnia 2023, godz 14:00

Link zewnętrzny do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24f2ff20-9067-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Ochrona lubińskiego ogrodu zoologicznego – na 2024 rok

Znak postępowania:  ZOO/ZP-TP/02/2023
Tryb postępowania:  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Data składania ofert:  27 listopada 2023, godz 13:00
Otwarcie ofert:  27 listopada 2023, godz 14:00

Link zewnętrzny do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02d02fdf-84b1-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ochrona lubińskiego ogrodu zoologicznego – do końca 2023 roku

Nazwa postępowania: Ochrona lubińskiego ogrodu zoologicznego – do końca 2023 roku
Znak postępowania: ZOO/ZP-TP/01/2023
Tryb postępowania: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Data składania ofert: 20 kwietnia 2023, godz 13:00
Otwarcie ofert: 20 kwietnia 2023, godz 14:00
Nr ogłoszenia (platforma e-zamówienia): 2023/BZP 00170921/01

Link zewnętrzny do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-30d89b42-d848-11ed-9355-06954b8c6cb9