ZAKRES DZIAŁALNOŚCI


Uchwała w sprawie zmiany statutu – 2024 r.

Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Lubin

Statut Ogrodu Zoologicznego w Lubinie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XL/292/22 z dnia 22.11.2022 r.

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

Zgoda na utworzenie i prowadzenie ogrodu zoologicznego w miejscowości Lubin, wydana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z dn. 13.05.2014 r.