ZAPYTANIA OFERTOWE 2022r


Usługa sprzątania

Odbiór odpadów 2023

Utrzymanie systemu monitoringu

Dostawa paliw

Administracja stroną www

Usługi weterynaryjne

Figury – mikroraptor oraz deinonych

Inspektor ochrony danych osobowych

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych