ZAPYTANIA OFERTOWE 2023r


Wywóz odpadów z terenu Zoo Lubin

Administracja stroną www

Świadczenie usług porządkowych w toaletach

Obsługa eksploatacyjna i serwisowa fontann

Serwis sprzętu komputerowego

Medycyna pracy

Utrzymanie systemu monitoringu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Usługi weterynaryjne

Nadzór BHP

Zapewnienie dostawy paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu. Usługa mycia pojazdów.

II WERSJA – Opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji wolier A-1, A-2 i A-3 w lubińskim ogrodzie zoologicznym

Dodatkowe wyposażenie do ciągnika Iseki TH 4335AL

Serwis Fontann

Opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji wolier A-1, A-2 i A-3 w lubińskim ogrodzie zoologicznym